KATALOGTEXT: ATT LJUDA TINGEN

Lids kyrka

Ljudar en madonnaskulptur från 1100-talet.