Den föränderliga tavlan #1, chalk on MDF, 90 x 140 cm
Den föränderliga tavlan #2, chalk on MDF, 90 x 140 cm
Den föränderliga tavlan #3, chalk on MDF, 90 x 140 cm
Spegelvärld & himmelsfärd, chalk on MDF, 90 x 140 cm
Twin Peaks - chalk on MDF, 60 x 90 cm
Himmelsljus, chalk on MDF, 70 x 50 cm
Balansakt, chalk on MDF, 70 x 50 cm
Ledljus, chalk on MDF, 70 x 50 cm
Blomsterfontän, chalk on MDF, 123 x 63.5 cm
Att skärskåda, chalk on MDF, 90 x 90 cm
Spejare - chalk on MDF, 60 x 60 cm
Gengångare, chalk on MDF, 90 x 90 cm
De tre nornorna, chalk on MDF, 50 x 70 cm
Vakande galaxgrupper, chalk on MDF, 90 x 90 cm
Exhibition view - Galleri CC, Malmö
Exhibition view - Galleri CC, Malmö