Video interview in English by Malmö Open Studios

Interview by Artworks

Interview by curator Luo Feis, China 2021

Your living city.com 2017

Feministiskt perspektiv om Beyond, 2017

"The Social Role of an Artist" by the curator Sha-Sha, December 2017

Text by Kings Scandinavian Center, Beijing, December 2017

City Life Magazine/English version
October 2017

City Life Magazine/Chinese version
October 2017

Imago Mundi
2015

Magazine Fält#4 - page 9-23
May 2014

Katalogtext, Lids kyrka
June 2014

Hilma af Klint-AIR/Art Lab Gnesta - a blog by M.Aleman
February/March 2014

Att skåda och skärskåda - essay by M.Aleman
June 2012

Nightlife.ca
2010-06-16

Blog: Artistsymposium
2010-01-15

Tidskriften Leva
February 2009

Dala Demokraten
2009-07-24

Södra Dalarnas Tidning
2009-07-31

Dala Demokraten
2008-03-20

TCG Nordica
2008-2012